Green Tech Park

Green Tech Park er en 16.000 m2 energipark med integreret micro energi infrastruktur for el, fjernvarme, køl og data. Parken er anlagt, så det er nemt at installere nye vedvarende produktions- og lagringsprodukter indenfor vind, sol, brændselsceller, jord mv. De to Smart Grid huse samler alle informationerne fra produkterne i parken til videreudvikling og demonstration. Parken er tiltænkt producenter, forskere, uddannelser samt myndigheder, der ønsker at arbejde med vedvarende energi og lagringsemner i en smart grid sammenhæng.

Parken har realistiske test- og demonstrationsfaciliteter til produkter og ydelser til fremtidens Smart Grid system.

 

 

Faciliteter

 

Vindkraft platform

 

Solenergi platform

 

Geotermisk energi

 

Smart EV and brint platform