Print siden

Medlemsbetingelser

Medlemsbetingelserne skal læses og accepteres, inden du kan tilmelde dig som medlem af Green Tech Center.

Green Tech Center tilbyder gratis medlemskab, som giver adgang til information og arrangementer indenfor Smart Grid og grøn teknologi. Det skal imidlertid præciseres, at Green Tech Center alene er formidler af nyheder og arrangementer og således ikke kan drages til ansvar for information og/eller konklusioner, der drages ud fra vores aktiviteter. Green Tech Centers rolle er således igennem dialogmarkedsføring at skabe kontakt mellem dig og de tilknyttede Triple Helix interessenter.


    1.    PERSONDATAPOLITIK
    2.    MEDLEMSKAB
    3.    KODEORD OG MEDLEMSOPLYSNINGER
    4.    FORBEHOLD FOR PRISFEJL M.V.
    5.    ANSVARSBEGRÆNSNINGER
    6.    UOVERENSSTEMMELSER
    7.    LUKNING
    8.    ÆNDRING AF MEDLEMSBETINGELSER

    9.    ENERGILAUG - (indhentning af forbrugsdata) 

 

 


 


1. PERSONDATAPOLITIK

Dine personlige oplysninger
Når du afgiver oplysninger om dig selv til Green Tech Center - for eksempel dit navn, din emailadresse, din adresse eller dit telefonnummer - tager vi naturligvis beskyttelsen af dine oplysninger meget seriøst.

For at modtage nyhedsbreve, udbudsmateriale og invitationer, som findes på greentechcenter.dk, skal du tilmelde dig som medlem. Vores tilmeldingsskema har nogle basisdata, som skal udfyldes, for at du kan blive medlem. Endvidere skal du vælge en adgangskode.

Når der indsamles personoplysninger via vores website, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke således, at du er informeret om præcis, hvilke oplysninger der indsamles og hvorfor.


Beskyttelse af dine personlige oplysninger
Personlige data, emails, datafiler og andre personlige oplysninger, der knytter sig til dit login, vil naturligvis blive behandlet yderst seriøst. Ved mistanke om misbrug, chikane, kriminelle aktiviteter og lignende vil Green Tech Center imidlertid videregive oplysningerne til politiet.
Green Tech Center kan ikke påtage sig ansvaret for, at udenforstående uretmæssigt skaber sig adgang til de oplysninger, du har afgivet til greentechcenter.dk - f.eks. i forbindelse med fremsendelse af mails eller ved indbrud i computersystemer tilhørende Green Tech Center.
De data, som vi registrerer, er reguleret af ”Lov om behandling af personoplysninger”. Datatilsynet fører tilsyn med enhver behandling, der omfattes af loven. Du kan finde loven i sin helhed og læse om datatilsynet på: www.datatilsynet.dk

Loven angiver blandt andet, at du har ret til at vide hvilke oplysninger, vi har gemt om dig. Du kan til enhver tid få disse oplysninger udleveret ved at rette henvendelse til os. I den forbindelse forbeholder vi os ret til at kunne afkræve et mindre gebyr til dækning af vores omkostninger.
Du kan finde oplysningerne under din egen konto. Du kan også til enhver tid slette dine oplysninger ved at rette direkte på din medlemsprofil, ligesom du kan gøre indsigelse mod de data, vi har registreret om dig. Dine oplysninger vil ligeledes blive slettet, hvis du melder dig ud af Green Tech Center.

Du kan kontakte os på: Green Tech Center, Lysholt Allé 10, 7100 Vejle Email: info@greentechcenter.dk


Informationsdeling
Green Tech Center sælger eller lejer ikke dine personlige oplysninger til andre, medmindre du har givet særskilt tilladelse hertil. Green Tech Center videregiver kun dine oplysninger til andre firmaer eller samarbejdspartnere i tilfælde, hvor det er nødvendigt for at kunne levere de produkter eller oplysninger, du har bedt om. F.eks. til firmaer, der arbejder på vegne af eller sammen med Green Tech Center, og skal bruge dem for at kunne efterkomme dine forespørgsler.
Dine oplysninger vil KUN blive videregivet til Green Tech Center’s samarbejdspartnere, når disse er: 
A. Licenstagere, agenter eller konsulenter 
B. Offentlige myndigheder og Green Tech Center's eksterne revisorer (data til retslig brug eller til opfyldelse af gældende lovgivning i Danmark). 
C. Marketingpartnere: Alle oplysninger videregives KUN i ikke-personaliseret form.


Hvordan bliver mine oplysninger brugt?
Vi bruger blandt andet dine personlige oplysninger til at udsende dine medlemsmails med nyheder, tilbud og invitationer fra virksomheder og organisationer som passer til netop din profil. Ved at blive medlem af Green Tech Center accepterer du samtidig at modtage medlemsmails fra os.


Om cookies på greentechcenter.dk
På Green Tech Center’s hjemmesider bruges der cookies, og vi logger din færden rundt på vores hjemmeside. En cookie er en simpel tekstfil, som gør Green Tech Center i stand til at genkende dig, når du vender tilbage til greentechcenter.dk. Det betyder, at du ikke behøver at logge ind igen og igen. Alle cookies benyttet af Green Tech Center er selvfølgelig sikre, og understøttes af alle standard Internet-browsere.

 


 

 

2. MEDLEMSKAB

Green Tech Center tilbyder gratis medlemskab, som giver adgang til udvalgte arrangementer, workshops og nyheder og via tilknyttede medlemmer og interessenter.
Medlemskab opnår du ved at oplyse dine personlige data, emailadresse og det kodeord, du ønsker at tilknytte til denne emailadresse.

Du bliver ikke automatisk medlem, hvis du blot besøger vores hjemmeside. Du skal selv aktivt tilmelde dig som beskrevet i ovenstående.

Ved indmeldelse i Green Tech Center accepterer du som medlem at afgive sande, korrekte og aktuelle oplysninger om dig selv. Du er også ansvarlig for, at du til enhver tid har en åben, tilgængelig og brugbar emailadresse – som er en vigtig del af Green Tech center medlemskabet. Opgives usande, ukorrekte eller uaktuelle oplysninger (som f.eks. en lukket eller ukurant email-konto) så vi f.eks. ikke kan sende dig emails på grund af leveringsproblemer, kan Green Tech Center til enhver tid ekskludere dig som medlem.

Green Tech Center forbeholder sig endvidere ret til uden forudgående varsel at ekskludere medlemmer, der efter Green Tech Center's mening optræder eller handler i strid med Green Tech Center's betingelser og etik.

Hvert medlem må kun have én konto. Har et medlem mere end én konto forbeholder Green Tech Center sig ret til uden forudgående varsel at slette din konto. Green Tech Center afgør suverænt selv spørgsmålet om medlemskab.

Du skal have Internet-adgang og en emailadresse for at være i stand til at modtage fordelene af et medlemskab af Green Tech Center. Green Tech Center er ikke ansvarlig for, at du eventuelt ikke kan komme på nettet, at du eventuelt ikke kan logge ind på Green Tech Center’s hjemmeside, eller at du eventuelt ikke kan få adgang til din Green Tech Center konto.

Når du bliver medlem, accepterer du samtidig ikke at sende ”spam” til ukendte trediemænd f.eks. ved at sende dem uønskede emails (tip en ven er kendte trediemænd). Overtræder du denne regel, har Green Tech Center ret til uden forudgående varsel at udelukke dig som medlem.
Du kan til enhver tid selv opsige dit medlemskab ved at framelde dig under "Medlems Profil" på greentechcenter.dk sitet.

Når der i det ovenstående er nævnt udelukkelse og/eller ekskludering af medlemmer af Green Tech Center, menes der samtidig, at Green Tech Center efter omstændighederne har ret til uden forudgående varsel at slette din konto - herunder at slette dig som medlem.

 


 

 

3. KODEORD OG MEDLEMSOPLYSNINGER

Når du tilmelder dig som medlem, skal du vælge et kodeord, som tillader dig at benytte nogen udvalgte ydelser på Green Tech Center. Du kan ikke se din medlemsprofil og/eller foretage ændringer uden at være logget ind.
Af sikkerhedshensyn anbefaler vi, at du husker dit kodeord – lad være med at skrive det ned. Det er dit ansvar, at din emailadresse, dit kodeord og øvrig information forbliver konfidentielt. Green Tech Center er ikke ansvarlig for ændringer i dine kontooplysninger eller for posteringer på din konto, hvis andre anvender dit kodeord.

 


 

 

4. FORBEHOLD FOR PRISFEJL M.V.

Green Tech Center tager forbehold for prisændringer og tastefejl vedr. opslag, nyheder og arrangementer.

 


 

 

5. ANSVARSBEGRÆNSNING

 

Green Tech Center's hjemmeside og software tilbydes til brug som tilsigtet, jf. disse medlemsbetingelser.


Green Tech Center har intet ansvar og yder ingen garanti for varer og ydelser fra de virksomheder, der er tilknyttet Green Tech Center.


Green Tech Center gør sit bedste for at undgå vira, “orme” o. lign, men påtager sig intet ansvar for eller nogen garanti for, at Internet-sider og/eller emails fra Green Tech Center er fri for sådanne.
Green Tech Center gør sit bedste for at Internet-siderne og softwaren til enhver tid er fuldt funktionsdygtige, men påtager sig intet ansvar for eller stiller garanti for, at det er tilfældet.
Green Tech Center kan ikke holdes ansvarlig for de tilknyttede virksomheders fejlagtige/mangelfulde oplysninger på Green Tech Center's hjemmeside, så som priser, rabatter, beskrivelser, billeder, tilbud og links. Green Tech Center kan således på ingen måde gøres erstatningsansvarlig for de informationer, som findes på siden - uanset om disse informationer mod forventning skulle være ukorrekte.


Green Tech Center påtager sig endvidere intet ansvar for indholdet på andre internetsider, som det er muligt at viderelinke sig til. Green Tech Center kan endvidere ikke pådrages erstatningsansvar for skader på hardware eller software, som opstår som følge af brug af hjemmesiden. Af samme årsag kan der ikke efterfølgende rejses et erstatningskrav mod Green Tech Center.


I øvrigt er Green Tech Center ansvarlig i medfør af dansk rets almindelige regler.

 


 

 

6. UOVERENSSTEMMELSER

 

Alle spørgsmål eller konflikter i relation til disse ” Medlemsbetingelser” skal løses efter dansk ret og ved danske domstole.

 


 

 

7. LUKNING

Green Tech Center har ret til når som helst uden forudgående varsel at lukke sine Internetsider. Green Tech Center vil fremsende besked herom via de emailadresser, der er angivet under medlemsoplysninger.

 


 


8. ÆNDRING AF MEDLEMSBETINGELSER

Green Tech Center her ret til - uden forudgående varsel - at ændre i “Medlemsbetingelserne”. Ændringer og indholdet af de pågældende ændringer vil blive meddelt på hjemmesiden. Dit fortsatte medlemskab og brug af Green Tech Center efter en sådan meddelelse om ændring er din accept af disse ændringer. Det er dit eget ansvar til enhver tid at holde dig orienteret om de gældende ”Medlemsbetingelser”. Accepterer du ikke en ændring, skal du straks opsige dit medlemskab af Green Tech Center.

 


 

 

9. Energilaug - aftale om indhentning af forbrugsdata

 

Virksomhed bekræfter hermed, at Green Tech Center A/S har tilladelse til at indhente virksomhedens historiske forbrugsdata hos virksomhedens forsyningsselskab.

Green Tech Center har tavshedspligt om alle informationer de måtte komme i besiddelse af om virksomheden. Green Tech Center skal sikre, at modtagne oplysninger ikke videregives eller anvendes til andre formål end at analysere det nuværende energiforbrug, medmindre dette aftales særskilt eller indgå i forskningsprojekter i anonymiseret form.

DK MC Visa JCB CUP AMEX DK Copy

OK
COOKIE- OG PRIVATLIVSPOLITIK PÅ GREENTECHCENTER.DK

Ved at benytte greentechcenter.dk accepterer du, at der anvendes cookies, som vi bruger for at forbedre din oplevelse af vores hjemmeside. LÆS MERE