Print siden
05.04.2017

FlexReStore – hvordan kan detailhandlen udnytte den grønne energi mest optimalt?

Forskningsprojektet FlexReStore har det sidste års tid arbejdet på at afdække detailhandlens potentiale for at udnytte den grønne energi igennem en branceinddragende tilgang. Hvis butikkerne kan blive energifleksible, vil det være muligt at flytte dele af elforbruget til perioder med lavere energipriser – og dermed kan detailhandlen bidrage til en optimal udnyttelse af den danske vedvarende energi.

Det er målet, at projekt FlexReStore skal synliggøre konkrete og praktiske muligheder for at inddrage den uudnyttede inerti samt forberede butikkerne på en optimal udnyttelse af fleksible elpriser ved hjælp af intelligent styring og energilagring.

 

Dertil er der i FlexReStore-projektet blevet udviklet analyser og redskaber, der kan være med til at finde og se mønstrene i butikkernes forbrug over året – ligesom man i samarbejde med en række butikker og kæder har kortlagt og energiscreenet butikkernes maskiner og udstyr samt analyseret deres energidata for at afdække potentialet for energifleksibilitet. Denne screening har dannet grundlag for at kortlægge mulighederne for fleksibelt forbrug i den enkelte butik – for butikkerne kan naturligvis kun være fleksible, hvis de reelt har et forbrug at flytte med. 

 

Projektet har også opsummeret viden om kundernes adfærd i butikker. Dette skal give projektet et godt grundlag for at se på, hvorledes man kan skrue på knapperne til butikkernes forbrug af lys og ventilation i forhold til energifleksibilitet. Derudover har man gennemført flere ekspertinterviews, som skal være med til at klarlægge potentialet for energifleksibilitet og belyse de udfordringer, der måtte være. I den forbindelse kan eksperterne fortælle, at butikkerne i dag ventilerer i en sådan grad, at luftkvaliteten i kundeområderne er meget høj, og at butikkerne i mange tilfælde også anvender et meget højt lysniveau. Ifølge eksperterne er butikskædernes ventilation generelt et område, hvor der kan være muligheder for at implementere energifleksibilitet.

 

På baggrund af eksperternes vurdering og kendskab til detailbutikkernes praksis, vurderes det, at der er potentiale for energifleksibilitet. Det er i høj grad afhængig af, om man kan flytte på energiforbruget i tid uden at gå på kompromis med butikkernes komfort- og servicebehov.

 

Butikkerne har deltaget i individuelle workshops, der har givet projektgruppen indsigt i, hvordan butikken selv ser de praktiske muligheder for energifleksibilitet udfra screeningen og projektgruppens analyse af potentialet for energifleksibilitet i deres butik. Butikkerne blev her informeret om butiksudstyrets muligheder og begrænsninger i forhold til en fleksibel energiprofil og fik konkrete bud på butikkens potentiale for intelligent udnyttelse af fleksible priser. Workshoppen sluttede med, at projektet fik butiksindehaverens syn på scenarier for butikkens fremtidige butiksdesign, samt værdien af grønne tiltag i forhold til kunderne.

 

Der er blevet afholdt fire workshops i foråret 2017, og resultatet vil efterfølgende blive bearbejdet og samlet i en række anbefalinger til, hvordan man understøtter fleksibilitet i detailhandlen.

Beslutningstagerne i detailkæderne har nemlig brug for mere viden om og sikkerhed for, hvad de opnår ved indføring af energifleksibilitet – og det er dén viden, FlexReStore-projektet i øjeblikket arbejder på at identificere, detaljere og udbrede.

 

Projektgruppen har samtidig arbejdet med, hvordan man rent teknisk kan styre energiforbruget. Man har her taget udgangspunkt i og foretaget en analyse af de deltagende butikkerne, og man arbejder desuden på at udvikle it-værktøjer baseret på Internet of Things-teknologier til at styre forbruget.

 

I den forbindelse skal leverandører af udstyr til butikkerne sikre, at det er muligt at regulere på udstyret, fx ventilationssystemet – og her arbejder FlexReStore-projektet på at komme med anbefalinger til udstyrsleverandørerne.  

 

Arbejdet i FlexReStore fortsætter over de næste par år, projektet løber indtil udgangen af februar måned 2019.

DK MC Visa JCB CUP AMEX DK Copy

OK
COOKIE- OG PRIVATLIVSPOLITIK PÅ GREENTECHCENTER.DK

Ved at benytte greentechcenter.dk accepterer du, at der anvendes cookies, som vi bruger for at forbedre din oplevelse af vores hjemmeside. LÆS MERE