Advisory Board

Samarbejde og videndeling på tværs af virksomheder, myndigheder og uddannelsesinstitutioner skaber de bedste vilkår for vækst og jobskabelse.

 

Derfor har Green Tech Center nedsat et Advisory Board, der virker som rådgivende/vejledende organ for direktion og bestyrelse og er sammensat af eksperter indenfor myndigheder, forskning, uddannelse, netværk og virksomheder indenfor grøn teknologi.

 

Advisory Board giver sparring og rådgivning til ledelsen og bestyrelsen omkring vision, strategi og projekter.