Håndtering af demand-response kapaciteten fra erhvervsbygninger

Med den danske regerings mål om at erstatte fossilt brændsel med vedvarende energi fra bl.a. vindmøller og solceller møder elnettet større udfordringer i forhold til at sikre den nødvendige netkapacitet.

Demand Response Logo Lille

Udbredt anvendelse af Smart Grid teknologi forventes at give de organisationer, der skal distribuere el (DSO'erne), mulighed for automatisk at justere elforbruget hos deres slutkunder i forhold til belastningssituationen i nettet - fx ved at sænke temperatur-, lys- eller ventilations-niveauet i bygningerne. Nye aktører skal dog bringes i spil for at sikre leverancen af de ydelser, der skal afhjælpe den stigende belastning på det danske elnet. Disse nye aktører kunne for eksempel være ejerne af erhvervs- og kontorbygninger.

 

Afhjælper overbelastning

I projektet ’Håndtering af demand-response kapaciteten fra erhvervsbygninger’ afprøves en ny form for IT-baseret styring, der gør det muligt at håndtere krav til både fleksibilitet og fornuftig komfort.

 

Projektet demonstrerer, hvordan installationen af et IT-system i to eksisterende kontorbygninger gør det muligt automatisk at håndtere bygningernes energiforbrug indenfor definerede komfortværdier - samtidig med at det giver bygningerne mulighed for at levere fleksibilitetsydelser til eksisterende fleksibilitetsmarkeder. På den måde bidrager bygningerne til stabiliseringen af elnettet i de perioder, hvor dette er belastet.

 

Projektets resultater skal gøre den danske distributionssystemoperatør TREFOR El-net i stand til at vurdere værdien af de demonstrerede demand-response tjenesteydelser.

 

Demandresponse Lille

 

Værdien af energihåndtering

I projektet installeres et IT-system i to eksisterende kontorbygninger – hhv. Green Tech Center (4.000 m2) i Vejle samt Mærsk McKinney Møller Instituttet (3.000 m2) på SDU i Odense – der samler og behandler energiforbrugs- og komfortdata. I de tidsperioder, hvor elnettet er belastet, vil kontorbygningerne således kunne justere deres energiforbrug ned og dermed bidrage til stabiliseringen af elnettet.

 

Projektet inddrager brugerne aktivt i demonstrationen - bl.a. for at sikre, at brugerne bevarer et tilfredsstillende komfortniveau og indeklima, samtidig med at bygningen leverer fleksibilitet til elnettet.

 

Fakta

EUDP Lille

Projektet løber fra 2. januar 2015 til 31. januar 2018

Projektet er finansieret EUDP og har et samlet budget på 8.763.000 kr.

 

 

  

 

Projektets partnere

Green Tech Center, Insero Software, Insero Business Services, Syddansk Universitet og TREFOR El-net.

 Trefor Lille SDU LilleIns LilleGTC Lille

 

DK MC Visa JCB CUP AMEX DK Copy

OK
COOKIE- OG PRIVATLIVSPOLITIK PÅ GREENTECHCENTER.DK

Ved at benytte greentechcenter.dk accepterer du, at der anvendes cookies, som vi bruger for at forbedre din oplevelse af vores hjemmeside. LÆS MERE