Print page

Public Authorities

Green Tech Center offers public authorities a number of benefits for growth and development.

NYE JOBS og Tiltrækning af værdifuld arbejdskraft

 

For kommuner og offentlige myndigheder ligger der implicit en fordel i at indgå i et samarbejde, hvor fokus er på grøn energi og Smart Grid teknologi.

 

Dels for at energioptimere offentlige bygninger og anlæg; dels for at bidrage til skabelse af nye arbejdspladser i kommunen. Dette vil samtidig være med til at gøre kommunen attraktiv i forhold til at tiltrække højt uddannnet arbejdskraft.

OK
COOKIE AND PRIVACY POLICY AT GREENTECHCENTER.DK

By using greentechcenter.dk you agree to the use of cookies, which we use to improve your experience of our website. READ MORE